Filters Sort results
Reset Apply
Hình
Sản phẩm
Tài liệu
Điện áp đầu ra
Dòng điện đầu ra
Điện đầu vào
T nối chống nước IP68 M20T-3P
Đấu nối chống thấm nước IP68
Đầu nối chống thấp nước 3 pin (1)
Đầu nối chống thấp nước 4 pin IP68 (1)
Đầu nối chống nước 3 ngả TB730
12V
Điều chỉnh:
12 ~ 14V
10A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
48V
Điều chỉnh:
48 ~ 55V
2.5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
36V
Điều chỉnh:
32.4 ~ 39.6V
2.66A
Điều chỉnh:
1.33 ~ 2.66A
100~305VAC
142~431VDC
54V
Điều chỉnh:
48.6 ~ 59.4V
1.78A
Điều chỉnh:
0.89 ~ 1.78A
100~305VAC
142~431VDC
24V
Điều chỉnh:
21.6 ~ 26.4V
6.25A
Điều chỉnh:
3.125 ~ 6.25A
100~305VAC
142~431VDC
36V
Điều chỉnh:
33.5 ~ 38.5V
5.55A
Điều chỉnh:
2.775 ~ 5.55A
100~305VAC
142~431VDC
24V
Điều chỉnh:
22.4 ~ 25.6V
10A
Điều chỉnh:
5 ~ 10A
100~305VAC
142~431VDC
36V
Điều chỉnh:
33.5 ~ 38.5V
6.66A
Điều chỉnh:
3.33 ~ 6.66A
100~305VAC
142~431VDC
12V
8.5A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
24V
5A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
24V
2.5A
135 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
12V
6.67A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
24V
3.75A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
36V
Điều chỉnh:
-
2.7A
Điều chỉnh:
1.62 ~ 2.7A
127~431VDC
90~305VAC
36V
Điều chỉnh:
-
4.4A
Điều chỉnh:
2.6 ~ 4.4A
127~431VDC
90~305VAC
24V
Điều chỉnh:
22 ~ 27V
4A
Điều chỉnh:
2.5 ~ 4A
127~431VDC
90~305VAC
24V
Điều chỉnh:
22.4 ~ 25.6V
10A
Điều chỉnh:
5 ~ 10A
127~431VDC
90~305VAC
30V
Điều chỉnh:
28 ~ 32V
8A
Điều chỉnh:
4 ~ 8A
127~431VDC
90~305VAC
54V
Điều chỉnh:
50 ~ 57V
4.45A
Điều chỉnh:
2.225 ~ 4.45A
127~431VDC
90~305VAC
36V
Điều chỉnh:
33 ~ 40V
1.12A
Điều chỉnh:
0.67 ~ 1.12A
127~431VDC
90~305VAC
24V
Điều chỉnh:
-
4.2A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
5V
Điều chỉnh:
-
5A
Điều chỉnh:
-
127~370VDC
90~264VAC
48V
Điều chỉnh:
43.2 ~ 52.8V
2.3A
120 ~ 373VDC
85 ~ 264VAC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
5A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
10A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC
24V
Điều chỉnh:
24 ~ 28V
20A
127 ~ 370VDC
90 ~ 264VAC