Đề xuất chung cho nguồn sử dụng trong môi trường ẩm ướt là gì?

Tùy thuộc vào môi trường lắp đặt, bạn có thể cần nguồn cấp được chứng nhận IP (IP65 / IP67).

Ngoài ra, các đầu nối và hộp nối chống thấm nước là những phụ kiện hữu ích để đảm bảo hoạt động an toàn trong môi trường ẩm ướt (vui lòng tham khảo hướng dẫn lắp đặt bộ nguồn LED).

Giải pháp đầu nối chống thấm nước

Sử dụng hộp nối

Lưu ý rằng cấp IP của sản phẩm MEAN WELL, bao gồm IP67, được thử nghiệm theo IEC 60529. Việc bảo vệ không đảm bảo cho việc ngâm vĩnh viễn trong nước. Vui lòng kiểm tra catalog thiết bị để tìm hiểu thêm thông tin và lắp đặt.